• Pazartesi 33.1 ° / 17 ° Dağınık bulutlar
  • Salı 32.3 ° / 18.6 ° Bulutlar
  • Çarşamba 33.8 ° / 18.4 ° Bulutlar

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Adana Demirspor 0 0 0 0 0 0
2.Alanyaspor 0 0 0 0 0 0
3.Altay 0 0 0 0 0 0
4.Antalyaspor 0 0 0 0 0 0
5.Başakşehir FK 0 0 0 0 0 0
6.Beşiktaş 0 0 0 0 0 0
7.Çaykur Rizespor 0 0 0 0 0 0
8.Fatih Karagümrük 0 0 0 0 0 0
9.Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0
10.Galatasaray 0 0 0 0 0 0
11.Gaziantep FK 0 0 0 0 0 0
12.Giresunspor 0 0 0 0 0 0
13.Göztepe 0 0 0 0 0 0
14.Hatayspor 0 0 0 0 0 0
15.Kasımpaşa 0 0 0 0 0 0
16.Kayserispor 0 0 0 0 0 0
17.Konyaspor 0 0 0 0 0 0
18.Sivasspor 0 0 0 0 0 0
19.Trabzonspor 0 0 0 0 0 0
20.Yeni Malatyaspor 0 0 0 0 0 0
21.Denizlispor 40 6 24 10 -39 28

MUŞ MERKEZ DONATIM KÖYÜ TUĞALLAR MEZRASI SANAT YAPILARI YAPIMI MUŞ ÖZEL İDARESİ

MUŞ ÖZEL İDARESİ

MUŞ MERKEZ YEŞİLCE İLKOKULU VE ANAOKULU BİNALARININ DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMÜ MUŞ ÖZEL İDARESİ

2 KISIM (KAN GAZI VE DIŞ LABORATUVAR) LABORATUVAR HİZMET ALIMI MUŞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

ALANI YAKLAŞIK 2250 M2 OLAN ALPASLAN 1 HES BİNASININ GİRİŞ VE İKAZ KAT ZEMİNLERİNİN PORTAKAL DESENLİ KAYGANLIK ÖZELLİĞİ ÇOK AZ OLAN EPOKSİ BOYA İLE KAPLANMASI, ZEMİNİN BOYAMA İŞLEMİNE HAZIRLANMASI ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRL

MUŞ MERKEZ İMKB İLKOKULU 200 METRE ÖLÇÜSÜNDE İHATA DUVARI YAPIMI MUŞ ÖZEL İDARESİ

BİNA ONARIMI YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

İL MÜDÜRÜLÜĞÜMÜZE BAĞLI TESİSLERİN BAKIM ONARIM İŞİ MUŞ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

KURUMUMUZ MAKİNE PARKINDA BULUNAN ÇEŞİTLİ ARAÇ- İŞ MAKİNELERİNDE KULLANILMAK ÜZERE YEDEK PARÇA MUŞ ÖZEL İDARESİ

İlginizi Çekebilir

2 KISIM (KAN GAZI VE DIŞ LABORATUVAR) LABORATUVAR HİZMET ALIMI MUŞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2 KISIM (KAN GAZI VE DIŞ LABORATUVAR) LABORATUVAR HİZMET ALIMI MUŞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2 KISIM (KAN GAZI VE DIŞ LABORATUVAR) LABORATUVAR HİZMET ALIMI

MUŞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2 KISIM (KAN GAZI VE DIŞ LABORATUVAR) LABORATUVAR HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2021/400361

1-İdarenin

a) Adresi

:

Murat Paşa Mah.Eski Cezaevi Cad. İl sağlık Müdürlüğü Kat:3 49100 Merkez MUŞ MERKEZ/MUŞ

b) Telefon ve faks numarası

:

4362121010 - 4362122068

c) Elektronik Posta Adresi

:

sagliksatinalma@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

2 KISIM (KAN GAZI VE DIŞ LABORATUVAR) LABORATUVAR HİZMET ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

KAN GAZI: MUŞ DEVLET HASTANESİ , DIŞ LABORATUVAR: BULANIK DEVLET HASTANESİ, HASKÖY DEVLET HASTANESİ, KORKUT DEVLET HASTANESİ, MALAZGİRT DEVLET HASTANESİ VE VARTO DEVLET HASTANESİ

c) Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 24(YirmiDört) aydır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Murat Paşa Mah.Eski Cezaevi Cad. İl sağlık Müdürlüğü Kat:3 49100 Merkez Satın Alma Birimi

b) Tarihi ve saati

:

09.08.2021 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

DIŞ LABORATUVAR HİZMET ALIMI İÇİN: Sözleşme kapsamında kullanılacak laboratuvar Sağlık Bakanlığından ruhsatlı ve çalışma belgesine sahip olmalıdır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %20’sinden, hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %12'sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

DIŞ LABORATUVAR HİZMET ALIMI İÇİN: 1-T.C. Sağlık bakanlığından onaylı Biyokimya ve mikrobiyoloji ruhsatları, ve ISO 15189 Akreditasyon Belgesine sahip olmalı ve ihale dosyasında sunulmalıdır. 2-Teklif veren firma, laboratuvarında mevcut cihazların isimlerini, modellerini ve UBB kayıtlarını tanımlayan cihaz envanter listesini ihale dosyasında sunulmalıdır. 3-Testlerin çalışılacağı laboratuvarda çalışan tıbbi biyokimya, tıbbi mikrobiyoloji uzmanlarının noter onaylı uzmanlık belgeleri ihale dosyasında sunulmalıdır. 4-Uluslararası geçerliliği olan bir kurumda halen devam eden bir eksternal kalite kontrol programına üye olduğuna ilişkin belge ihale dosyasında sunulmalıdır. 5-Teklif veren laboratuvar çalışamadığı tetkiklerin yapıldığı laboratuvarlar ile olan sözleşmelerinin fotokopilerini o laboratuvarların bu tetkikleri yapabileceğine dair resmi sertifikalarını muayene ve kabul komisyonuna ibraz edecektir. 6-Çalışmalarda HBV, HCV ve HIV genotiplendirme testlerinin 2020 veya 2021 yıllarına ait ulusal veya uluslar arası kalite kontrol programlarındaki performansına ilişkin belge ihale dosyasında sunulmalıdır. 7- Alt yüklenici için teknik şartnamede istenen belge ve bilgiler muayene kabul komisyonuna sunulacaktır. KAN GAZI HİZMET ALII İÇİN: 1-Tedarikçi firmalar ve bayileri Tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında teklif edilecek tüm cihazlar ve kitler ihale tarihi itibariyle "SAĞLIK BAKANLIĞI" tarafından onaylı olmalı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) veya Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) "SAĞLIK BAKANLIĞINDAN ONAYLIDIR" ibaresi olan çıktılar alınarak ihale dosyasında sunacaklardır. 2-İstekli Tedarikçi ise, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) veya Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıtlı tedarikçi numarasını ihale dosyasında sunmak zorundadır. İstekli bayi ise, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) veya Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıtlı ve kendisine tedarikçi tarafından verilen bayi tanımlayıcı numarasını ihale dosyasında sunacaktır. 3) Cihaz ve kitlere ait orijinal katalog, broşür, fotoğraf ve tüm teknik dokümanlar verilecektir. Teknik şartnamede yer alan katalog ve dokümanlarda belirtilebilen hususları üretici firma, orijinal katalog ve dokümanları ile belgelendirilecektir. Orjinal katalog üzerinde teknik özelliği cevap teşkil edebilecek şekilde hangi özelliğe cevap oluşturduğunu anlaşılması için altı renkli kalemle çizilerek yan tarafına teknik şartnamedeki ilgili numara yazılacaktır. Ayrıca teklif edilen ürünlere ilişkin Türkçe katalog veya dokümanlar teklif ile birlikte sunulacaktır. 4) – Türkçe Kullanım Kılavuzu sözleşme sonrası muayene kabul aşamasında komisyona verilecektir.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Bu ihalede, Kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektörde yapılmış her türlü Laboratuvar Hizmeti Alım işleri veya Kit karşılığı, sonuç/puan karşılığı Cihaz kullanımı uygulaması işi veya Dış Laboratuvar Hizmet alımı işleri  benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
Murat Paşa Mah.Eski Cezaevi Cad. İl sağlık Müdürlüğü Kat:3 49100 Merkez Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
150 (YüzElli) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

İHALE İLANLARI 15.07.2021 19:59:00 31 0