• Perşembe 3.6 ° / -2.6 ° Kar
  • Cuma 4.8 ° / -1.8 ° Bulutlar
  • Cumartesi 4.4 ° / -1.3 ° bulutlu bulutlar

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Trabzonspor 14 11 0 3 18 36
2.Konyaspor 14 7 2 5 10 26
3.Hatayspor 14 8 4 2 9 26
4.Fenerbahçe 14 7 4 3 3 24
5.Alanyaspor 14 7 4 3 -2 24
6.Başakşehir FK 14 7 6 1 4 22
7.Fatih Karagümrük 14 6 4 4 3 22
8.Galatasaray 14 6 4 4 2 22
9.Adana Demirspor 14 5 4 5 2 20
10.Beşiktaş 14 6 6 2 0 20
11.Antalyaspor 14 5 6 3 -2 18
12.Gaziantep FK 14 5 6 3 -4 18
13.Altay 14 5 7 2 -3 17
14.Sivasspor 14 3 4 7 5 16
15.Giresunspor 14 4 6 4 0 16
16.Kayserispor 14 4 6 4 -4 16
17.Yeni Malatyaspor 14 4 9 1 -11 13
18.Göztepe 14 2 7 5 -7 11
19.Kasımpaşa 14 2 8 4 -8 10
20.Çaykur Rizespor 14 3 10 1 -15 10
21.Denizlispor 40 6 24 10 -39 28

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(MUŞ) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

T.C. MUŞİCRA DAİRESİ 2021/235 TLMT. TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR MUŞ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

ŞOFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

MUŞ VERGİ DAİRESİ İLAN LİSTESİ

MUŞ VERGİ DAİRESİ İLAN LİSTESİ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ DOĞU ANADOLU MUŞ BAŞMÜDÜRLÜĞÜNDEN İHALE DUYURUSU

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR 49 UNCU KOMANDO TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

MUŞ MERKEZ AĞARTI KÖYÜ 4 DERSLİKLİ İLKÖĞRETİM OKULU YAPIMI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ MUŞ ÖZEL İDARESİ

KÖMÜR AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

İlginizi Çekebilir

MALAZGİRT 1071 İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 11 KALEM ŞARKÜTERİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

MALAZGİRT 1071 İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 11 KALEM ŞARKÜTERİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

MALAZGİRT 1071 İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 11 KALEM ŞARKÜTERİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

 

MALAZGİRT 1071 İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 11 KALEM ŞARKÜTERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası  : 2021/647612

1-         İdarenin

a)         Adresi  : Selçuklu Mahallesi 827. Sok. 14/1 49400 MALAZGİRT/MUŞ

b)         Telefon ve faks numarası       : 4365112326 - 4365113729

c)         Elektronik Posta Adresi          : enginhalifeoglu@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresi (varsa)

 

2-         İhale konusu malın

a)         Niteliği, türü ve miktarı           : 11 KALEM ŞARKÜTERİ ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b)         Teslim yeri      : Malazgirt 1071 İHO Müdürlüğü Gıda Depoları ve Mutfağı

c)         Teslim tarihi    : Yüklenici ihale konusu malı idarenin ihtiyaç duyması durumuna göre, yüklenicinin malı ihale dokümanı kriterleri çerçevesinde, temin etme süresi de göz önüne alınmak sureti ile uygun bir süre öncesinden iletişim araçlarından biri veya birkaçı ile idare tarafından yükleniciye bildirilecek ve buna müteakip, ihtiyaç duyulan mal en geç idarece belirtilen tarihe kadar idareye teslim edilecektir. Belirlenen süre içinde yüklenici tarafından getirilen ihale konusu mal, Muayene ve Kabul işlemleri yapılmak üzere, İdare görevlisi veya pansiyondan sorumlu Müdür yardımcısı veya Nöbetçi Öğretmenlere tutanak karşılığında teslim edilecektir. Malzemeler İdarenin haberi olmadan getirilmeyecek ve haber verilmeden bırakılmayacaktır. Buna göre Malazgirt 1071 İmam Hatip Ortaokulu Pansiyonu Yemekhanesi' ne teslim alma komisyonuna teslim edilecektir. İhale konusu mallar Muayene ve Teslim Alma Komisyonu gözetiminde mesai saatleri içerisinde ve haftanın iş günlerinde getirilecektir. Hafta sonu ve mesai saatleri dışında teslimat ancak İdarenin önceden bilgilendirilmesi sonucunda gerçekleştirilecektir. Yüklenicinin Teslim Programı: Yüklenici İhale konusu malı sözleşmenin imzalanmasını müteakip idarenin isteği doğrultusunda belirlenecek programa göre okulun yemekhanesine idarenin belirteceği günlük veya haftalık ihtiyaç kadar teslim edecektir. Pandemi nedeniyle okulların ve pansiyonun kapanması durumunda sözleşme idare tarafından tek taraflı fesh edilebilir.

 

3-         İhalenin

a) Yapılacağı yer         : Malazgirt 1071 İHO Müdürlüğü Selçuklu Mahallesi 827. Sok. No:14/1

b) Tarihi ve saati         : 26.10.2021 - 14:00

 

4.         İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.      İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2.   Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,

4.1.2.1.            Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.            Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.

4.1.3.   Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.   Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2.      Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.      Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.         Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.         İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.         İhale dokümanının görülmesi:

7.1.      İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2.      İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.         Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Malazgirt 1071 İHO Müdürlüğü Selçuklu Mahallesi 827. Sok. No:14/1 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.         İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10.       İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.       Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

12.       Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.       Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.       Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

İHALE İLANLARI 17.10.2021 18:02:00 53 0